Chi tiết CÔNG TRÌNH FUSYS NT6

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY FURSYS VN PROJECT ( VIỆT NAM ) 

Địa chỉ : Khu công nghiệp nhơn trạch 6 - nhơn trạch - đồng nai

Nhà Thấu Chính : Công Ty Xây Dựng MeGa D & C ( Việt Nam ) 

Đơn vị Cung cấp VLXD : Công Ty TNHH TM-DV Vận Tải Thảo Trang 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lên đầu trang

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch
Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch