Chi tiết CÔNG TY CJSC- Công Trình KCC - KCN Nhơn Trạch 6

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư  Công ty TNHH KCC (VIỆT NAM NHƠN TRẠCH)
Quốc gia  Hàn Quốc
Địa điểm  KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Thực hiện dự án  Công ty CP ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng CJSC
Tư vấn thiết kế  Công ty tư vấn và thiết kế LAUD 
Đơn vị Cung Cấp VLXD   Công Ty TNHH - TM- DV Vận Tãi Thảo Trang

 

   

  

 

 

  

lên đầu trang

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch
Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch