Chi tiết CÔNG TY MEGA D&C - CÔNG TRÌNH DONGYANG VINA - KCN LỘC AN BÌNH SƠN

CÔNG TY DONG YANG E & P ( VIỆT NAM ) 

Địa chỉ : Đường N4 - KCN lộc An - Bình sơn - Huyện Long Thành - Đồng Nai

Nhà Thấu Chính : Công Ty Xây Dựng MeGa D & C ( Việt Nam ) 

Đơn vị Cung cấp VLXD : Công Ty TNHH TM-DV Vận Tải Thảo Trang 

         \

  

  

  

lên đầu trang

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch
Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch