Chi tiết Gạch Block 19 x 19 x 39
                                                                                                     GẠCH BLOCK 190X190X390 nhà máy gạch thảo trang

 -Kích thước: 190X190X390

-Nguyên liệu: Bột đá -xi măng-phụ gia Basalt powder, cement, admixture

-Trọng lượng viên:18 kg

-Cường độ chịu lực:50kg/cm2, 75kg/cm2, 100kg/cm2

-Độ hút nước:<12%

-Tiêu chuẩn:SIO 900:2008, TCVN 6477:2016

                                                

 

                                                        

                                                        

                                                       

                                                      

                                                    

lên đầu trang

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch

Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch
Vật liệu xây dựng , San lấp mặt bằng Nhơn Trạch